Mission, Vision og værdier

Vores mission, vision og værdisæt


Mission


MentalVoice er en non-profit organisation, hvis formål er, at artister, bands, producere, managere og andre aktive aktører i branchen skal have mulighed for at få støtte og hjælp til at tackle og forebygge stress, udbrændthed og mentale udfordringer, så de undgår at miste glæden ved deres erhverv og trives i processen med at opnå de mål, de stiler efter.


Vision


Konkurrencemiljøet i musikbranchen er hårdt, hvilket kan lægge et stort pres på den enkeltes og gruppens mentale velvære. MentalVoice har en vision om, at alle aktører som en del af musikbranchen skal opleve mening og værdi i arbejdet i branchen og generelt i livet. 


Værdiord


Arbejdet i MentalVoice tager udgangspunkt i, at organisationen skal være:


  • Innovativ – igangsætte vedvarende og forebyggende udviklingsprocesser og iværksætte tilbagevendende arrangementer med fokus på mental sundhed
  • Inkluderende –  fokus på at vores arbejde, så vidt det er muligt, skal vedkomme og involvere et mangfoldigt og bredt udsnit af den danske musikbranche
  • Helhedsorienteret – indsatsen for at skabe bedre mental sundhed hos den enkelte skal have fokus på det hele menneskes trivsel og glæde
  • Fællesskabsorienteret – vores grundlæggende indstilling til at skabe forandring er, at sammen når vi længere