Hjem

MentalVoice - støtter mennesket bag musikken

MentalVoice er en non-profit organisation der arbejder for at øge bevidstheden omkring mental sundhed i den rytmiske musikbranche. Vi ønsker at sikre et sundere arbejdsmiljø for artister, musikere, kunstnere, bands og de personer der omgiver dem. Vores mål er, at kunstnere bliver i stand til at tackle de mentale udfordringer, der er specifikke for en karriere i musikbranchen.


Vi sætter fokus på diversitet indenfor branchen og på de arbejdsforhold, der er medvirkende til, at mange oplever mistrivsel.

Det er vores vision, at MentalVoice skal bidrage til, at de kreative erhverv i højere grad bliver anset som et arbejde - en anerkendelse, der kan være med til at styrke trivslen i branchen.


På sigt ønsker vi at gøre ressourcer og viden tilgængelige for den enkelte musiker og/eller manager, og det gøres med en bevidsthed om, at mange musikere og managers ikke har en økonomi, der tillader at bruge penge på deres mentale helbred.


Hvorfor arbejde med mental sundhed, mental styrke og trivsel?


Præstationer er tæt forbundet med tanker og følelser. Arbejdet med mental sundhed er derfor vigtigt, da det giver den enkelte og gruppen redskaber til bedre at kunne finde stabilitet i tilværelsen i både med- og modgang.


Der er ingen genveje til langvarig succes. Toppræstationer på scenen kræver solide psykologiske færdigheder og selvindsigt, og selv med disse færdigheder opstår der modgang undervejs. Derfor arbejder vi både med proaktive, langsigtede udviklingsprocesser og med akutte indsatser i forhold til enkelte optrædener eller problemstillinger.


En kunstner er kunstner 24 timer i døgnet. Derfor arbejder vi ud fra et holistisk perspektiv, hvor hele kunstnerens miljø er medtænkt i arbejdet med mental sundhed. Vi sætter fokus på ”life skills” (planlægning, genopladning, balance) og en identitet, der rækker ud over musikken, således at både mennesket og musikeren trives.


Du kan læse meget mere om, hvorfor man skal arbejde med mental sundhed her.