MentalVoice

MentalVoice - støtter mennesket bag musikken

MentalVoice er en non-profit organisation der arbejder for at øge bevidstheden omkring mental styrke og trivsel i den danske musikbranche. Vi ønsker at sikre et sundere arbejdsmiljø for artister, musikere, kunstnere, bands og de personer der omgiver dem. Vores mål er, at musikskabere og branchefolk får tilført ressourser til at kunne tackle de mentale udfordringer, der er specifikke for en karriere i musikbranchen.


Det er vores vision, at MentalVoice skal bidrage til, at de kreative erhverv i højere grad bliver anset som et arbejde - en anerkendelse, der kan være med til at styrke trivslen i branchen. På sigt ønsker vi at gøre ressourcer og viden tilgængelige for den enkelte musiker, manager, producer, sangskriver mfl. samt til musikbranchen som helhed. 


MentalVoice arbejder med og har fokus på følgende hovedfokusområder: 


- Bevidsthed og synliggørelse af den mentale styrke og trivsel i musikbranchen.     

- Forebyggende indsatser (Uddannelse, forskning, og potentiale- og talentudvikling med fokus på det mentale fundament)

- Coaching, og mental sparring i arbejdet med den enkeltes og gruppens mentale fundament.  


Her, kan du læse meget mere om, hvorfor arbejde med det mentale fundament er vigtig.