Mental sundhed


Mental sundhed

Hvorfor arbejde med mental sundhed?


  • Præstationer er tæt forbundet med tanker og følelser. Arbejdet med mental sundhed er derfor vigtigt, da det giver den enkelte og gruppen redskaber til bedre at kunne finde stabilitet i tilværelsen i både med- og modgang.


  • Der er ingen genveje til langvarig succes. Toppræstationer på scenen kræver solide psykologiske færdigheder og selvindsigt, og selv med disse færdigheder opstår der modgang undervejs. Derfor arbejder vi både med proaktive, langsigtede udviklingsprocesser og med akutte indsatser i forhold til enkelte optrædener eller problemstillinger.


  • En kunstner er kunstner 24 timer i døgnet. Derfor arbejder vi ud fra et holistisk perspektiv, hvor hele kunstnerens miljø er medtænkt i arbejdet med mental sundhed. Vi sætter fokus på ”life skills” (planlægning, genopladning, balance) og en identitet, der rækker ud over musikken, således at både mennesket og musikeren trives.


  • Optrædener/koncerter er som et forstørrelsesglas, der forstærker både positive og negative følelser og tanker. Derfor spiller mental sundhed en vigtig rolle både inden, under og efter optrædener, uanset deres størrelse.


  • Modgang, tvivl og bekymringer er en naturlig og uundgåelig del af det at skulle præstere og kan resultere i enten krise eller vækst. Derfor definerer vi mental styrke som evnen til at handle i overensstemmelse med sin drivkraft og sine værdier, selv når man står ansigt til ansigt med svære tanker og følelser.


  • Vi tror på, at mental sundhed hos den enkelte og gruppen kan skabe toppræstationer både på og uden for scenen. Når vi trives, i det vi gør, har vi større muligheder for at lykkes.  

 


Arbejdet med mental sundhed har til formål:


  • At skabe fokus på udvikling af personlige, sociale og musikspecifikke færdigheder og kompetencer.


  • At kunstnere, bands, managere, producere mfl. udvikler de rette mentale redskaber til at præstere optimalt i forskellige kontekster.


  • At den enkelte kunstner lærer at tackle og håndtere stress og udbrændthed, således at kunstneren oplever større trivsel og glæde og derfor også ser større mening og værdi i livet som kunstner. 


  • At skabe rammerne for en holistisk tilgang til udvikling i musikbranchen og i kunstneriske fag som helhed.

MentalVoice


Vi er en non-profit organisation,  der ønsker at skabe fokus på mental sundhed i den danske musikbranche.

Støt os ved at like os på Facebook
Nyhedsbrev


Hvis du vil opdateres, når der

kommer nye sessions, eller gerne

vil høre mere om MentalVoice og

vores arbejde, så kan du tilmelde

dig vores mailliste her


Kontakt

MentalVoice

Adresse: Gammel Kongevej 11-13, 4 sal 1610 København V


CVR Nr.: 40707670


Email: kontakt@mentalvoice.dk


Phone: (45)  6169 4820


Copyright © 2019 MentalVoice.dk

All rights reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend