Mental sundhed

Hvorfor arbejde med mental sundhed? • Performance og kreative processer er tæt forbundet med forskellige tanker og følelser. Arbejdet med mental sundhed er derfor vigtigt, da det giver den enkelte og gruppen redskaber til bedre at kunne finde stabilitet i tilværelsen i både med- og modgang.


 • Der er ingen genveje til langvarig succes. Topperformance på scenen kræver solide psykologiske færdigheder og selvindsigt, og selv med disse færdigheder opstår der modgang undervejs. Derfor arbejder vi både med proaktive, langsigtede udviklingsprocesser og med akutte indsatser i forhold til enkelte optrædener eller problemstillinger i andre relevante kontekster.


 • En kunstner er kunstner 24 timer i døgnet. Derfor arbejder vi ud fra et holistisk perspektiv, hvor hele kunstnerens miljø er medtænkt i arbejdet med mental sundhed. Vi sætter fokus på ”life skills” (planlægning, genopladning, balance) og en identitet, der rækker ud over musikken, således at både mennesket og musikeren trives.


 • Optrædener/koncerter er som et forstørrelsesglas, der forstærker både positive og negative følelser og tanker. Derfor spiller mental sundhed en vigtig rolle både inden, under og efter optrædener, uanset deres størrelse.


 • Modgang, tvivl og bekymringer er en naturlig og uundgåelig del af det at skulle præstere og kan resultere i enten krise eller vækst. Derfor definerer vi mental styrke som evnen til at handle i overensstemmelse med sin drivkraft og sine værdier, selv når man står ansigt til ansigt med svære tanker og følelser.


 • Vi tror på, at mental sundhed hos den enkelte og gruppen kan skabe en større arbejdsglæde både på og uden for scenen. Når vi trives, i det vi gør, har vi større muligheder for at lykkes.  

 


Arbejdet med mental sundhed har til formål:


 • At skabe fokus på udvikling af personlige, sociale og musikspecifikke færdigheder og kompetencer.


 • At skabe et sundere og stærkere arbejdsmiljø i musikbranchen.


 • At kunstnere, bands, managere, producere mfl. udvikler de rette mentale redskaber til at performe og lykkes i forskellige kontekster.


 • At den enkelte får redskaber at kunne tackle og håndtere stress og udbrændthed, således at der opleves større trivsel og glæde og derfor også en større mening og værdi i livet i musikbranchen. 


 • At skabe rammerne for en holistisk tilgang til udvikling i musikbranchen og i kunstneriske fag som helhed.