Om MentalVoice

MentalVoice er en non-profit organisation der arbejder for at øge bevidstheden omkring mental styrke og trivsel i den danske musikbranche. Vi ønsker at sikre et sundere arbejdsmiljø for musikskabere, musikere og branchefolk. Vores mål er, at målgruppen får ressourcer og mentale redskaber til at kunne performe som man ønsker samt trives optimalt i musikbranchen.


MentalVoice arbejder med og har fokus på følgende hovedfokusområder:


- Bevidsthed og synliggørelse af den mentale styrke og trivsel i musikbranchen.

- Forebyggende indsatser (Uddannelse, forskning, og potentiale- og talentudvikling med fokus på det mentale fundament)

- Coaching, og mental sparring i arbejdet med den enkeltes, gruppens og organisationens mentale fundament.


Her, kan du læse meget mere om, hvorfor arbejde med det mentale fundament er vigtig.


Teamet bag MentalVoice består af solide kræfter indenfor sportens, musikkens og psykologiens verden. Vores kompetencer og erfaringer skal sammen løfte organisationens arbejde. Idéen bag MentalVoices arbejde er inspireret af sportsverdenen og Team Danmarks tilgange og metoder til det sportspsykologiske arbejde. Denne idé udspringer fra en forestilling om, at musikbranchen med fordel kan lade sig inspirere af dette, hvor præstationsarbejdet også handler om indre fokus og mental forberedelse. Som sportsudøver er det ikke nok udelukkende at træne det fysiske element, man bliver også nødt til at træne det mentale element for at kunne håndtere de krav og forventninger der er forbundet med en sådan karriere. Det samme gælder for musikskabere, musikere og branchefolk; Kompetenceudviklingen styrkes, kendskabet til egne og teamets processer skærpes og håndteringen af branchespecifikke udfordringer øges, hvis der også arbejdes med et mentalt fokus.