Advisory Board

Advisory Board

Advisory Board leder Anders Vorborg

Email: andersvorborg@mentalvoice.dk

Mobil: +45 61694820

Vice advisory board leder Lotte Lund Olsen

Email: lotteolsen@mentalvoice.dk

Kamilia Amélie

Email: Kamilia@mentalvoice.dk

Søren Schou Aka Pharfar

Malene Dyhrman Flou Nielsen

Sofie Holst Hansen

Jesper Jürgensen