Mission, Vision og værdier

Mission, vision og værdisæt


Mission


MentalVoice er en non-profit organisation, der har til formål at skabe grobund for trygge, sunde og udviklende rammer for mental sundhed i musikbranchen. Organisationens mission er at skabe større bevidsthed om og fokus på mental sundhed indenfor musikbranchen og herigennem også skabe bedre vilkår for trivsel. Musikere og bands skal hjælpes, så de kan tackle og allerhelst forebygge stress og udbrændthed, således at de undgår at miste glæden ved deres erhverv eller kan genfinde den. 


Vision


Konkurrencemiljøet i musikbranchen er hårdt, og ikke alle lykkes med at opnå det, de stiler efter, hvilket kan lægge et stort pres på den enkelte og hans/hendes psykiske velvære. MentalVoice har en vision om at hjælpe musikere, således at dette pres føles mindre, og de i højere grad kan trives i og finde glæde ved at være i branchen. Organisationens mål er, at den enkelte musiker og gruppen/teamet oplever mening og værdi i livet som aktiv indenfor musikbranchen.  


Værdiord


  • Innovative – initiere kontinuerlige udviklingsprocesser og arrangementer med fokus på mental sundhed
  • Inkluderende – opfordre og involvere bredt og forebyggende
  • Helhedsorienteret – skabe rammer for det hele menneskes trivsel og glæde
  • Fællesskab – sammen når vi længere

MentalVoice


Vi er en non-profit organisation,  der ønsker at skabe fokus på mental sundhed i den danske musikbranche.

Støt os ved at like os på Facebook
Kontakt

MentalVoice

Adresse: Gammel Kongevej 11-13, 4 sal 1610 København V


CVR Nr.: 40707670


Email: kontakt@mentalvoice.dk


Phone: (45)  6169 4820


Copyright © 2019 MentalVoice.dk

All rights reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend