FN`s Verdensmål


MentalVoice arbejder akivt for at understøtte FN`s verdensmål for bæredygtig udvikling


FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på fn topmødet i new york den 25. september 2015. det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på.

FN`s verdensmål 3 - Sundhed og trivsel


MentalVoice har fokus på og arbejder aktivt for at skabe rammer for mental sundhed mental styrke og trivsel i musikbranchen. Konkurrencemiljøet i musikbranchen er hårdt, hvilket kan lægge et stort pres på den enkelte og gruppens psykiske velvære. MentalVoice skaber rammer for at den enkelte og gruppen kan tackle og forebygge stress, udbrændthed og håndtere med- og modgangsfaser. 

FN`s Verdensmål 4 - Kvilitetsuddannelse


Uddannelse giver os muligheder og styrker os i mødet med omverdenen og fremtiden.

MentalVoice tror på, at forståelse er første skridt ift. at løse problemerne. Derfor vil vores aktiviteter sigte mod undervisning og oplysning. Det handler om, at skabe opmærksomhed på den viden vi har om de specifikke udfordringer der hænger sammen med at arbejde i musikbranchen og hvordan vi kan forbedre de vilkår der eksisterer. Det er altafgørende at skabe opmærksomhed omkring mental sundhed i musikbranchen, for at kunne imødekomme de forhold der eksisterer.

FN`s Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnede


MentalVoice arbejder aktivt for at skabe mere diversitet i musikbranchen. Spørgsmål omkring lighed og diversitet i underholdningsbranchen har domineret medierne de seneste år. Det er et tema MentalVoice arbejder aktivt med og som kræver, at der blandt andet fokuseres på, hvordan kvinders forhold i musikbranchen egentlig er og hvordan vi kan skabe mere diversitet, så både kvinder og minoriteter repræsenteres. Ligeledes hvordan man kan skabe mere tryghed for kvinder og minoriteters færden i branchen.

FN`s Verdensmål 8 - 


Vi vil arbejde med musikere/management som arbejdstagere hvis rettigheder der skal beskyttes, samtidig med at vi vil arbejde for at skabe et mere sikkert og stabilt arbejdsmiljø.

FN`s Verdensmål 10 - Mindre Ulighed


Vi vil arbejde med at sikre lige muligheder i branchen og lave foranstaltninger for at imødekomme dette.

MentalVoice


Vi er en non-profit organisation,  der ønsker at skabe fokus på mental sundhed i den danske musikbranche.

Støt os ved at like os på Facebook
Nyhedsbrev


Hvis du vil opdateres, når der

kommer nye sessions, eller gerne

vil høre mere om MentalVoice og

vores arbejde, så kan du tilmelde

dig vores mailliste her


Kontakt

MentalVoice

Adresse: Gammel Kongevej 11-13, 4 sal 1610 København V


CVR Nr.: 40707670


Email: kontakt@mentalvoice.dk


Phone: (45)  6169 4820


Copyright © 2019 MentalVoice.dk

All rights reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Godkend